Kandidattest 2017

Kandidattest 2017

Välkommen till vårt kandidattest! Vi vill hjälpa dig att hitta din kandidat i kommunalvalet.

Kön *
Ålder *
Modersmål *
Välj kommun *

Ingen data ges vidare åt tredje part eller kommer att användas i marknadsföring.

Är du kandidat i kommunalvalet?